KRUIPRUIMTE REINIGEN

Door lekkage van riolering of afvoeren kunnen er problemen ontstaan in de kruipruimte zoals rioollucht, vliegjes of ander ongedierte
U kunt Rioolservice Noord Holland inschakelen om uw problemen te verhelpen.

Veilig werken:

Eén van de meest onderschatte ruimtes in het huis is vaak de kruipruimte. Als er lekkage ontstaat, wat in eerste instantie vaak ongemerkt blijft, kunt u hier veel last van ondervinden.
Er ontstaat een vieze geur, rioolvliegjes (latrinevliegjes) en ongedierte.
Ook kunnen er gevaarlijke H2S gassen ontstaan door het opgehoopte vuil. Wanneer wij in de kruipruimte werken gebruiken wij H2S meters die concentratie van deze gassen meet. Indien dit te hoog is, dragen wij hier onafhankelijke adembescherming voor.
Wij gebruiken voor de reiniging van de kruipruimte onze vacuümwagen en zuigen een laag vervuilde grond weg.

HEEFT U EEN PROBLEEM MET DE KRUIPRUIMTE?

Bel 0229 – 76 90 83 of mail ons voor een afspraak.