VETAFSCHEIDER LEGEN

Elke vetafscheider moet regelmatig – en vooral tijdig – worden gereinigd. Rioolservice Noord Holland ontzorgt u met feilloos onderhoud en zo heeft u nergens omkijken naar.

Overal waar vet via de keukenafvoer in de riolering terechtkomt, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden en bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, is een vetafscheider wettelijk verplicht. De vetafscheider wordt ook wel vetvanger of vetput genoemd. Tussen afvoer en riool scheidt de vetput het vet van het water. Het water verdwijnt in het rioolstelsel, het vet blijft achter in de vetafscheider. Dit voorkomt verstopping van het riool én onnodige belasting van het milieu.
Als een vetput niet tijdig wordt geleegd, kan er alsnog vervuild afvalwater in de openbare riolering komen. Ook neemt de kans op verstopping in uw eigen riolering toe.

DIT DOEN WIJ VOOR U:

  • Leegzuigen vetput en onder hoge druk grondig reinigen
  • Op basis van de dikte van de vetlaag en de actuele wet- en regelgeving geven wij advies over de leegfrequentie
  • In- en uitgaande leidingen controleren op eventuele verstoppingen
  • De staat van de vetafscheider controleren
  • U direct informeren bij wijzigingen van de situatie of gebreken van de vetafscheider
  • Tijdig ons bezoek aankondigen

Wij leveren en plaatsen ook nieuwe vetputten.

Eigen afvalverwerking

Om maximale milieuvriendelijkheid te waarborgen bewerken wij het ingezamelde afval in onze eigen installatie. Het restproduct wordt in een biovergister omgezet in energie. Het afvalwater wordt gezuiverd en teruggebracht naar het hoofdriool.

Registratie

Rioolservice Noord Holland is verplicht de afvalstoffen uit het ingezamelde afval te registreren. U krijgt daarom een afvalstroomnummer, die vermeld staat op uw factuur. De ingezamelde hoeveelheden afvalstoffen melden wij bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

HEEFT U EEN VOLLE VETPUT?

Bel 0229 – 76 90 83 of mail ons voor een afspraak.